.

 
 
 
    
 
 . .

(. ., 22).
2 
 
 


1650-1699
, XVII .
, XVII
,
, 1889 .
( ) ,
  1327 30.08.1960

I-
. XVII .
,
, 1889 .
( ) ,

  1327 30.08.1960

2 
 .