.

 
 
 
    
 
 XIV-XV .


1 
 
 

VIII-XVII .
,
, 1581 .
- ,
, 1399 - 1400 .
, ( )
I , 1701
, 60- XX
, ()
,
,
  1327 30.08.1960

1 
 .