.

 
 
 
 
 
 3
 

I-. . XVII . . 1991 . ., .., .22.

3