.

 
 
 
    
 
 1 
 

. ( I ).
. XVII .
( ) ,
,
, 1737 .
, 1792 1860 .
, 1909- 1917 .

  1327 30.08.1960

1 
 .